Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons cookiebeleid.

Ik ga akkoord liever niet.

Ons opvoedingsproject

Op onze school vormen alle leerlingen, ouders, leerkrachten, leden van het ondersteunend personeel en het onderhoudspersoneel, directie en het schoolbestuur één grote gemeenschap. Met z’n allen dragen we de verantwoordelijkheid voor wat zich op onze school afspeelt. Wij bouwen aan een school waarin iedereen zich geborgen weet en zich thuis voelt. Wij willen van een school een plek maken waar wordt samengeleefd, waar jonge mensen groeien in relatiebekwaamheid tegenover zichzelf, de anderen, de wereld en God.

Als katholieke school willen wij dit doen vanuit onze christelijke levensopvatting. Omdat mensen meer zijn dan het beroep dat zij uitoefenen, willen wij aandacht besteden aan de gehele mens. Opvoeding is dus voor ons minstens even belangrijk als opleiding. Wij willen de jongeren opvoeden tot volwassenen met een gezond geloofs-, verstands- en gevoelsleven.

We wensen jongeren op te leiden tot degelijk gevormde, geïnteresseerde en vakbekwame mensen, die klaar zijn voor verdere studie of die zich onmiddellijk in het beroepsleven kunnen engageren.

We willen een school zijn waar onze leerlingen ernstig moeten werken. Interesse voor de gekozen studierichting, motivatie en doorzettingsvermogen zijn dan ook echt noodzakelijk om te slagen. Ook een goede studiemethode is onmisbaar. Het is de taak van de leerlingen om de studietips die ze in de les krijgen, bij het studeren echt toe te passen.

Wij streven naar een optimale vorming van de totale persoonlijkheid van de leerling. Deze is gericht op een creatief-kritische integratie in de hedendaagse dynamische maatschappij.

We proberen onze leerlingen dan ook heel wat waarden bij te brengen, zoals eerlijkheid, oprechtheid, liefde, eerbied voor een gegeven woord, verdelende rechtvaardigheid, zelfdiscipline, iets over hebben voor mekaar, vooral voor hen die het in onze maatschappij niet gemakkelijk hebben.

Op onze school zijn er ook duidelijke leefregels. Waar honderden mensen elke dag samenleven, moeten duidelijke afspraken gemaakt worden waar iedereen zich aan houdt, zodat de andere rustig zijn taak kan volbrengen.

Verder willen wij ook oog hebben voor de verschillende vormingscomponenten zoals de menswetenschappelijke, de verbale, de exact-wetenschappelijke, de culturele, de technisch-technologische vorming …

Vele ouders kiezen heel bewust een christelijke school voor hun zoon of dochter. Anderen kiezen minder duidelijk. Ook hun kinderen zijn hartelijk welkom op onze schoolgemeenschap. Zij moeten nochtans de doelstellingen van het christelijk opvoedingsproject kunnen onderschrijven en mogen niet afkerig of weigerachtig staan tegenover de geloofsbeleving op onze school.

Terug naar overzicht