Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons cookiebeleid.

Ik ga akkoord liever niet.

7de jaar

Kinderzorg - begeleider in de kinderopvang

Kiezen voor Kinderzorg

Als je kiest voor het 7e specialisatiejaar Kinderzorg (KZ), dan kies je ervoor om te werken met kinderen: voor de lieve baby, de prettige peuter, de pittige kleuter, de kapoen die in de lagere school leert lezen en schrijven, rekenen en de brede wereld ontdekken. Het is belangrijk dat je creatief, flexibel
en betrouwbaar bent. Je moet een beroepsgeheim kunnen respecteren en in team kunnen samenwerken.

Wie kan starten?

Wie geslaagd is in het zesde jaar Verzorging, kan zonder problemen starten in het 7e jaar Kinderzorg.

In principe kunnen alle geslaagden uit het 6e jaar van een richting Personenzorg toegelaten worden tot het 7e specialisatiejaar Kinderzorg (TSO Gezondheids- en welzijnswetenschappen, TSO Jeugd- en gehandicaptenzorg, TSO Sociale en technische wetenschappen, BSO Organisatiehulp en BSO Verzorging). Dit betekent echter niet dat in de praktijk alle overgangen vanzelfsprekend zijn. De school kan ook leerlingen toelaten uit een ander studiegebied. Dan heb je wel de toestemming nodig van de toelatingsklassenraad. Informeer je vooraf dus goed over je kansen. Wie niet uit de richting Verzorging komt, moet in het begin van het schooljaar een instroomcursus voor de beroepsgerichte vakken volgen. De school biedt deze aan.

Lessenpakket

Godsdienst
2
Nederlands
2
Moderne vreemde talen
2
Maatschappelijke vorming
2
Lichamelijke opvoeding
2
Expressie, animatie en activiteitenbegeleiding
2
Gezondheid en welzijn
1
Indirecte zorg
1
( Ped)agogisch handelen
6
Projecten
2
Stage
10
32
Download brochure

Wat leer je?

Tijdens dit specialisatiejaar werk je met kinderen van 0 tot 12 jaar. De kennis en de handigheid die je reeds hebt verworven, worden verder uitgediept en toegepast. Levensechte situaties worden ontleed en besproken, op een theoretische maar ook op een praktische manier. Je leert werken met specifieke doelgroepen en in meer complexe zorgsituaties.
Je leert zelfstandig en op een pedagogisch verantwoorde manier omgaan met pasgeborenen, peuters, kinderen die (bijzondere) aandacht of verzorging nodig hebben (bvb. kinderen met een beperking).

Je krijgt inzicht in de ontwikkeling van het kind. Je leert organisaties kennen binnen de welzijns- en gezondheidszorg. Je verzorgt niet alleen gezonde en zieke kinderen. Je leert ze ook opvangen, animeren en mee opvoeden. Je doet praktijkervaringen op in verschillende vormen van kinderopvang: een kinderdagverblijf, de buitenschoolse kinderopvang, de kleuterklas ...

Al doende leer je methodisch werken, aandacht hebben voor het welbevinden van elk kind en zijn omgeving, omgaan met diversiteit, samenwerken met ouders en met collega’s maar evengoed leer je zelfstandig instaan voor de totaalzorg, ook in complexere situaties.

Vanaf 2025-2026

Vanaf 2025-2026 verandert het lesprogramma van het 7de jaar Kinderzorg ingrijpend. De algemene vorming verdwijnt nagenoeg helemaal. Er komt meer tijd voor beroepdsgerichte vakken. We houden je tijdig op de hoogte.

Onze troeven

Wat maakt deze opleiding zo goed?
Inschrijven in onze school
  • Praktische opleiding met grote kans op werk
  • Diploma secundair onderwijs, waarmee je verder kan studeren
  • Veel stages met individuele opvolging