Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons cookiebeleid.

Ik ga akkoord liever niet.

1ste graad

Eerste leerjaar A

Grote school ...... een kleine stap

Proficiat! Je trekt binnenkort de deur van de basisschool dicht ... op naar het secundair! MIA wil een warme en waarde(n)volle school zijn. We willen dat je je snel thuis voelt. We zetten in op kleine klassen. We helpen je je weg te vinden in deze nieuwe omgeving. In het eerste jaar leggen we immers een kwalitatieve basis voor de rest van het secundair onderwijs.


Wie kan starten?

Ben je geslaagd in het 6de studiejaar van de basisschool? Dan kan je starten in het eerste jaar A.

Lessenpakket

Godsdienst
2
Nederlands
4
Frans
3
Engels
1
Geschiedenis
1
Aardrijkskunde
2
Wiskunde
4
Natuurwetenschappen
2
Mens en samenleving
2
Lichamelijke opvoeding
2
Muzikale opvoeding
1
Beeld
1
Techniek
2
Exploratie - Verken je talentenuur
1
Differentiatie - Verdiepen en versterken op niveau
4
32
Download brochure

Wat leer je?

Je krijgt een aantal algemene vakken. De meeste vakken kreeg je ook al in de basisschool. Je krijgt les van verschillende leerkrachten. Welke school je ook kiest, je krijgt gedurende 27 lesuren per week overal hetzelfde programma.

Met de andere uren kan elke school het verschil maken. MIA kiest ervoor om te “Exploreren” en te “Differentiëren”.

Gedurende één uur per week verken je de richtinggebonden vakken die we in de bovenbouw aanbieden. Na de schooluren kan je begeleide studie volgen.

Exploratie - Verken je talenten

Waar ben je goed in? In het “Verken je talentenuur” ontdek jij je sterktes. In korte projecten proef je van de specifieke vakken die wij, maar ook andere scholen in de hogere jaren aanbieden. Telkens bieden we vier projecten aan. En jij kiest! Zo kan je onder andere meer aandacht geven aan STEM, aan sport, aan welzijn of aan je ondernemersvaardigheden. We hopen dat onze leerlingen op die manier een betere studiekeuze kunnen maken na het eerste jaar.

Differentiatie

Voor de vakken Nederlands, Frans, wiskunde en ICT werken we gedurende 4 uur per week in niveaugroepen.

Voor leerlingen die het moeilijk hebben, die lessen gemist hebben of een achterstand hebben, herhalen we de elementaire leerstof.

Even goed kan het zijn dat je de vereiste competenties helemaal achter de kiezen hebt. Dan dagen we je uit in de groep “uitbreiding”.

Je hoeft niet voor elk vak in dezelfde differentiatiegroep te zitten. In de loop van het schooljaar kan je ook van niveaugroep wisselen.

Mens en samenleving

Sinds vorig jaar nieuw in het onderwijs is het vak Mens & samenleving. Voor MIA is dit vak nauw verbonden met het project van onze school. Naar school gaan, betekent op de eerste plaats “bijleren”. Het is echter ook meer dan “studeren”, met name: samen jong zijn, je ontwikkelen, groeien naar volwassenheid, op eigen benen kunnen staan, de wereld verkennen. Daar willen we in Mens & samenleving rond werken. We vullen het vak heel projectmatig in.

Begeleide studie

MIA biedt “begeleide studie” aan na de gewone lesuren, tussen 16.10 u. en 17.00 u. We werken gedurende een korte periode intensief en in een klein groepje aan een nood rond leren en studeren: boekentas maken, plannen, grotere gehelen verwerken, hoofdzaken van bijzaken onderscheiden enz. We overleggen nauwgezet met vakleerkrachten, ouders en de leerling.

5 troeven

Wat maakt deze opleiding zo goed?
Inschrijven voor onze school
  • Een degelijk studiepeil
  • Kleine klassen
  • Rijk aanbod van excursies, middagsport, cultuur en leefsleutels
  • Warme school met extra zorg voor leerlingen
  • Open school zonder hoge muren in de groene rand rond Brugge

En verder ...

In het tweede gemeenschappelijk jaar biedt onze school drie opties aan: Economie en organisatie, STEM-wetenschappen en Maatschappij en welzijn.