Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons cookiebeleid.

Ik ga akkoord liever niet.

1ste graad

Eerste leerjaar B

We werken aan jouw talenten

Proficiat! Je trekt binnenkort de deur van de basisschool dicht ... op naar het secundair! We weten dat je het in de basisschool niet altijd gemakkelijk hebt gehad. In 1B gaan we aan het werk met jouw talenten. Dat is het uitgangspunt. We gaan ervan uit dat les volgen ook aangenaam moet zijn. We willen een warme en stijlvolle school zijn. We willen dat je je snel thuis voelt. We zetten in op kleine klassen. En we helpen je de weg te vinden in de middelbare school. Zo hopen we de basis van een succesvolle toekomst te leggen.

Wie kan starten?

Je kan starten in 1B als je:

  • 12 jaar bent of wordt
  • en je geen getuigschrift basisonderwijs hebt.

Lessenpakket

Teamteach: Nederlands
5
Teamteach: Frans
3
Teamteach: Engels
1
Teamteach: Wiskunde
5
Teamteach: Maatschappelijke vorming
3
Techniek
5
Natuurwetenschappen
3
Godsdienst
2
Lichamelijke opvoeding
2
Beeld
2
Muzikale opvoeding
1
32
Download brochure

Wat leer je?

In 1B sta je als leerling centraal. We vinden het belangrijk dat je je goed voelt op school. We passen onze manier van werken aan: je krijgt je hoofdvakken van een heel beperkte groep van leerkrachten in “teamteach”. Je thuisklas is uitgerust met een instructiehoek, een oefenhoek, een spreek- en leeshoek en een computerhoek. Er staat heelmodern, flexibel meubilair.

We evalueren je manier van werken met permanente evaluatie. Je krijgt geen grote toetsen op het einde van een trimester. Je kennen en kunnen wordt voortdurend geëvalueerd tijdens de verschillende lessen. Ook op de manier waarop je werkt, krijg je een quotatie.

We maken tijd om je te leren orde brengen in je schoolwerk. We helpen je om je werk te plannen, je boekentas te organiseren en we leren je ook hoe je een stuk leerstof kan studeren.

Op het einde van 1B moet je de leerstof op het niveau van het zesde leerjaar goed beheersen.

Teamteach

Je krijgt de vakken Nederlands, wiskunde, MaVo, Frans en Engels van enkele leerkrachten. Zij werken in “team-teach”. Eén leerkracht geeft je de uitleg in heel kleine groepjes. Daarna ga je individueel of in kleine groepjes aan de slag. Leerlingen werken op eigen tempo en naar eigen kunnen. De andere leerkrachten begeleiden je intensief en bieden op maat de nodige hulp en ondersteuning.

Wat na 1B?

Na 1B mag je overgaan naar 2B. Daar maak je een keuze tussen de “hoofdrichting” Maatschappij en welzijn of een richting die Maatschappij en welzijn combineert met Economie en organisatie.

6 troeven

Wat maakt deze opleiding zo goed?
Inschrijven in onze school
  • Teamteach - les in hele kleine groepen, inoefenen op eigen ritme
  • Beperkte groep leerkrachten
  • Permanente evaluatie
  • Rijk aanbod van uitstappen, middagsport, cultuur en leefsleutels
  • Warme school met extra zorg voor leerlingen
  • Open school zonder hoge muren in de groene rand rond Brugge